Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2020

Lista wiadomości
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 952/6, 952/7, 952/8, 952/9, 952/10, 543/2 położonych w Kłecku, w rejonie ul. Spacerowej.
Informacja o unieważnieniu przetargu na zbycie działki nr 543/2 w Kłecku, który odbył się w dniu 10.09.2020 r.
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5 położonych w Kłecku, w rejonie ul. Spacerowej.
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 543/1, 543/2, 543/4 ,543/5, 543/6, położonych w Kłecku, w rejonie ul. Spacerowej.