Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 952/6, 952/7, 952/8, 952/9, 952/10 zlokalizowane w rejonie ul. Spacerowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 543/1, 543/2, 543/4, 543/5 i 543/6 zlokalizowane w rejonie ul. Spacerowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 4, zlokalizowany w budynku nr 15 przy ul. Ignacego Paderewskiego w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 3, zlokalizowany w budynku nr 11 przy ul. Domańskiego w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 5, zlokalizowany w budynku nr 11 przy ul. dr Juliana Domańskiego w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 3, zlokalizowany w budynku nr 48 przy ul. Karniszewskiej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 2, zlokalizowany w budynku nr 39 przy ul. Dworcowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem