Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2021

Lista wiadomości
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 86/6 w Charbowie.
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 952/1, 952/2, 952/3, 952/5 położonych w Kłecku, w rejonie ul. Spacerowej.