Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 2 lokale mieszkalne zlokalizowane w Kłecku przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Ustronie oraz w trybie przetargowym - działka nr 70 zlokalizowana w Michalczy, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - 2 lokale mieszkalne zlokalizowane w Polskiej Wsi, wraz z załączonym wykazem.