Zarządzenie nr 9/IX/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zarządzenie nr 9/IX/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.