Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, w trybie art. 93 lub 94 UGN

Treść wniosku