Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, w trybie art. 95 UGN

Treść wniosku