Analizy, informacje i sprawozdania dotyczące stanu gospodarowania odpadami

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Kłecko z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za lata:

Lista wiadomości