Deklaracja - nieruchomości niezamieszkałe

 

Deklaracja o wyskokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe pdf.