Lokalizacja dzwonów

Od 1 sierpnia 2014r. na terenie gm. Klecko zostanie rozbudowane sięć punktów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych tzw. dzwonów.

Lokalizacja dzwonów