Ponowne zebranie samorządu mieszkańców Sołectwa Kłecko Kolonia w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej - 16 maja 2019r. godz.19.00.

OGŁOSZENIE – KURENDA

z dnia 8 maja 2019r.

        Burmistrz Gminy Kłecko uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja (czwartek) o godz. 19.00  w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko – sala nr 5 /II piętro - odbędzie się ponowne zebranie samorządu mieszkańców Sołectwa Kłecko Kolonia w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców wynoszącej 1/5 uprawnionych do głosowania - ustala się drugi termin zebrania w tym samym dniu o 30 minut później.

                  Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Krótka autoprezentacja kandydatów na sołtysa.
  5. Wybór sołtysa.
  6. Wybór rady sołeckiej.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

  Burmistrz Gminy Kłecko

(-) mgr Adam Serwatka