Projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Kłecko na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego

Zamieszcza się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Kłecko na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego, zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., w celu przeprowadzenia konsultacji, która trwać będzie od 22.04.2020 r. do 14.05.2020 r.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14. 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres: klecko@klecko.pl

Opinia powinny być podpisana przez osobę opiniującą w sposób określony przepisami prawa.

 

                                                                                                                           Burmistrz Gminy Kłecko
                                                                                                                                /-/ Adam Serwatka