Oświadczenia majątkowe Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2019r.