2019

Lista wiadomości
dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd.
dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne - Ujazd.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 o ciśnieniu max. 0,5 MPa projektowanego na działkach nr 89/7, 89/21, ark. 1 położonych w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 o ciśnieniu max. 0,5 MPa projektowanego na działkach nr 89/7, 89/21, ark. 1 położonych w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko
dla inwestycji polegającej na: budowie wolnostojącej wieży antenowej płaszczowej WAP-24, o wysokości ok. 24 m wraz z fundamentem do zawieszenia anten dla budowy Systemu Radiowego dla linii kolejowej 337/281, projektowanej na terenie część działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63 oraz przyłącza gazu śr/c PE-100 SDR-11 dn 25 projektowanych na działkach nr 89/7, 89/21, położonych w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV projektowanej na działkach nr 71, 76/2, ark. 1, położonych w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV projektowanej na działkach nr 3/9, 19, ark. 1, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko, w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych.
dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV projektowaną na terenie działki nr 87, ark. 2, obręb Ułanowo, gm. Kłecko w celu zasilania zakładu usługowego zlokalizowanego na działce nr 94, ark.2. w miejscowości Ułanowo.
dla inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej WAP-24, o wysokości ok. 24 m wraz z fundamentem do zawieszenia anten dla budowy Systemu Radiowego dla linii kolejowej 337/281, projektowanej na terenie części działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.