2020

OBWIESZCZENIE RPN.6733.5.2020 - o wszczęciu postępowania

Treść

Lista wiadomości
dla inwestycji polegającej na budowie linii podziemnej kablowej SN wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym, zlokalizowanej na działkach nr 751 i 752, obręb Kłecko oraz przebudowie lub wymianie istniejącego słupa SN w obrębie działki nr 752, obręb Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń wypoczynku i rekreacji ruchowej – skatepark, urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz oraz elementów małej architektury, projektowanych na działce nr 214/2 położonej w miejscowości Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej PE śr/c dn63, projektowanej na działkach nr 65, 124, 41, ark. 2, położonych w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na: rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o salkę gimnastyczną oraz sale dydaktyczne, projektowanej na terenie działki o nr 279/5, ark. 4, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłecko, gmina Kłecko;
dla inwestycji polegającej na rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, projektowanej na terenie działki nr 279/5 położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej, projektowanej na działce nr 549/2 położonej w miejscowości Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń wypoczynku i rekreacji ruchowej – skatepark, urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz oraz elementów małej architektury, projektowanych na działce nr 214/2 położonej w miejscowości Kłecko.
dla inwestycji polegającej na budowie linii podziemnej kablowej SN wraz z umieszczonym równolegle kablem teletechnicznym, zlokalizowanej na działkach nr 751 i 752, obręb Kłecko oraz przebudowie lub wymianie istniejącego słupa SN w obrębie działki nr 752, obręb Kłecko.
dla inwestycji polegającej na rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, projektowanej na terenie działki nr 279/5 położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
dla inwestycji pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV - budowa linii kablowej SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV ZK-SN w związku z wykonaniem powiązania kablowego pomiędzy odgałęzieniem na stację transformatorową 06-1593 Wilkowyja F oraz odgałęzieniem na stację transformatorową 06-159 Wilkowyja B z zabudową złącza ZK-SN w miejscowości Wilkowyja - na terenie działki nr 71/2, ark. 1, Wilkowyja, gmina Kłecko.
dla inwestycji polegającej na: budowę zatoki postojowej dla max. 45 samochodów osobowych w ramach obecnego skateparku i części miasteczka rowerowego, projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, ul. Czerniejewska na części działki nr 275/1, ark. 4, oznaczonej literami A-B-C-D-E-F.
dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki postojowej dla max. 45 samochodów osobowych w ramach obecnego skateparku i części miasteczka rowerowego, projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, ul. Czerniejewska, na części działki nr 275/1, ark. 4 oznaczonej literami A-B-C-D-E-F.