Wniosek o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Treść wniosku