Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kłecko 2012

Treść ogłoszenia w sprawie  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kłecko w 2012r.