Konkursy 2016

Wyniki przeprowadzonych konkursów ofert

Treść 

Treść

31.03.2016r. - rozstrzygniecie konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

31.03.2016r. - rozstrzygniecie konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

04.04.2016r. - rozstrzygniecie konkursu z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 

 

Lista wiadomości