Oferty pozakonkursowe

Konsultacje społeczne - oferty na realizację zadań publicznych

 

Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. (Uchwała nr XLIV/249/17 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29.11.2017) podaje się do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadań  publicznych w trybie pozakonkursowym.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu należy przesyłać na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres:a.rataj@klecko.pl w terminie do 5 lipca 2018 r.

 

Treść oferty