Sprawozdaie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.