Komisja Gospodarcza

Posiedzenie Komisji Gospodarczej w dniu 22 sierpnia 2019r.

Porządek obrad

Lista wiadomości