Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lipca 2019r.

UWAGA ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA !!!!!!!!!!

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych przeniesiono ternin posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 2 lipca 2019r. na dzień 23 lipca 2019r

Prządek obrad