Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 września 2019r.

Porządek obrad: