Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 23 lipca 2020r.