Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 11 grudnia 2020r.