Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 12 grudnia 2019r.