Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 23 września 2019r.

Porządek  obrad: