Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 24 czerwca 2019r.

Zaproszenie