Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 27 maja 2019r.

Zaproszenie