Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 28 września 2020r.