Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 7 września 2020r.