Plany pracy Rady

Lista wiadomości
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2010 rok
Uchwała Nr III/23/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
Uchwała XXIX/206/05 z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2006 rok.
Uchwała XXI/150/04 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie planu pracy Rady na 2005r.
U c h w a ł a Nr XII/94/03 Rady Miejskiej Gminy K ł e c k o z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2004 rok
U c h w a ł a Nr IV/26/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie planu pracy Rady na 2003 rok.