Komisje Rady

Komisje Rady Miejskiej Gminy Kłecko 2019-2023

Komisja Rewizyjna

 

 

Tadeusz Dobrzycki

Kłecko

Przewodniczący Komisji

Marlena Gręzicka

Kłecko

Z-ca Przewodniczącego

Rafał Kowalczyk

Kłecko

 Członek Komisji

Marcin Stolarek

 Działyń

Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

Tadeusz Dobrzycki

Kłecko

Przewodniczący Komisji

Dorota Jósiak

Biskupice

Z-ca Przewodniczącego

Stanisław Borkowski

Polska Wieś

Członek Komisji

Marek Kordela

Działyń

Członek Komisji

Krzysztof Skrzetuszewski

 Sulin

Członek Komisji

 

 

Komisja Gospodarcza

 

Rafał Kowalczyk

Kłecko

Przewodniczący Komisji

Jan Borkowicz

Polska Wieś

Z-ca Przewodniczącego

Bartosz Chodyński

Dębnica

Członek Komisji

Marek Kordela

Działyń

Członek Komisj

Krzysztof Skrzetuszewski

Sulin

Członek Komisji

Roman Winiarski

 Charbowo

Członek Komisji

 

Komisja Społeczna

 

Ewa Maćkowiak

Gorzuchowo

Przewodnicząca Komisji

Alina Witkiewicz 

Polska Wieś

Z-ca Przewodniczącej

Waldemar Gołochowicz

Kłecko

Członek Komisji

Michał Stosio

Kłecko

Członek Komisj

Stanisław Borkowski

Komorowo

Członek Komisji

 

Komisja Bezpieczeństwa

 

Rafał Kowalczyk

Kłecko

Przewodniczący Komisji

Dorota Jósiak

Biskupice

Z-ca  Przewodniczącego

Ewa Maćkowiak

Gorzuchowo

Członek Komisji

Marcin Stolarek

Działyń

Członek Komisj

Jan Borkowicz

Polska Wieś

Członek Komisj