Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko

Michał Stosio

pełni dyżur w każdy piątek w godzinach 7.30-8.30

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

II piętro - pokój nr 1

tel. 61/ 42-70-125