Rejestr petycji kierownych do Rady Miejskiej Gminy Kłecko 2018-2023

Rejestr petycji  2018-2023

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący petycję
Przedmiot  ptycji
Termin
załatwienia sprawy
 Treść petycji wraz z odpowiedzią 
1.
18.11.2019

Renata Sutor

Zmian przepisów prawa miejscowego
30 dni

Treść 

Odpowiedź

  2.          
  3.          
  4.