Rejestr petycji kierownych do Rady Miejskiej Gminy Kłecko 2018-2023

Rejestr petycji  2018-2023

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący petycję
Przedmiot  ptycji
Termin
załatwienia sprawy
 Treść petycji wraz z odpowiedzią 
1.
18.11.2019

Renata Sutor

Zmian przepisów prawa miejscowego
30 dni

Treść 

Wezwanie do uzupełnienia petycji z dnia  17.12.2019r.

  2.  6.12.2019 Renata Sutor Zmiana przepisów prawa miejscowego  3 miesiące Treść 
  3.          
  4.