Rejestr petycji kierownych do Rady Miejskiej Gminy Kłecko 2018-2023

Rejestr petycji  2018-2023

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący petycję
Przedmiot  ptycji
Termin
załatwienia sprawy
 Treść petycji wraz z odpowiedzią 
1.
18.11.2019

Renata Sutor

Zmian przepisów prawa miejscowego
3 miesiące

Treść 

Wezwanie do uzupełnienia petycji z dnia  17.12.2019r.

  2.  6.12.2019 Renata Sutor Zmiana przepisów prawa miejscowego  3 miesiące

Treść 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.


  3.  27.03.2020 Koalicji Polska Wolna od 5G W sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.     3 miesiące

 Treść

Uchwała w sprawie petycji Kolalicji Polska Wolna od 5G

  4.  31.05.2020  Renata Sutor Zmian przepisów prawa miejscowego  3 miesiące

 Treść

Treść

5. 14.12.2020 Arkadiusz Rakoczy Równości obywateli wobec prawa, szczepienia na chorobę COVID-19 3 miesiące

treść

6. 14.12.2020 Piotr Sterkowski Równości obywateli wobec prawa, szczepienia na chorobę COVID-19 3 miesiące treść
7. 21.12.2020 Teresa Garland W obronie prawdy, godności, wolności człowieka 3 miesiące treść
8. 08.02.2021 Krzysztof Kukliński W sprawie pakietu profilaktycznego 3 miesiące

treść

wycofanie petycji

9. 22.02.2021 Teresa Garland W sprawie Referendum Ludowego 3 miesiące treśc