Rejestr petycji kierownych do Rady Miejskiej Gminy Kłecko 2018-2023

Rejestr petycji  2018-2023

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący petycję
Przedmiot  ptycji
Termin
załatwienia sprawy
 Treść petycji wraz z odpowiedzią 
1.
18.11.2019

Renata Sutor

Zmian przepisów prawa miejscowego
3 miesiące

Treść 

Wezwanie do uzupełnienia petycji z dnia  17.12.2019r.

  2.  6.12.2019 Renata Sutor Zmiana przepisów prawa miejscowego  3 miesiące

Treść 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.


  3.  27.03.2020 Koalicji Polska Wolna od 5G W sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.     3 miesiące  Treść
  4.  31.05.2020  Renata Sutor Zmian przepisów prawa miejscowego  3 miesiące

 Treść

Treść