UCHWAŁY Komisji Rewizyjnej

1. Uchwała nr KR I/1/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Prewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

2. Uchwała nr KR I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.

 

3. Uchwała nr KR III/3/2019 z dnia 7 marca 2019r. w prawie przyjęcia protokołu pokontrolnego z dnia 7 marca 2019r. i nadania mu biegu.

 

4.  Uchwała nr KR V/4/2019 z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie opinii w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Kłecko za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłecko za rok 2018.

uzasadnienie do uchwał

     5. Uchwała Nr KR VI/5/2019 z dnia 23 lipca 2019r .w sprawie inicjatywy uchwałodawczej   w przedmiocie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

     6. Uchwała Nr KR VII/6/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 23. września 2019r. w sprawie opinii w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłecko za I. półrocze 2019 r.  

     

7. Uchwala Nr KR VII/7/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie funduszu sołeckiego za 2018r.