UCHWAŁY Komisji Skarg, Wniosów i Petycji

1. Uchwała nr KSWiP I/1/2019 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przyjęcia opinii w sprawie rozpatrzenia pisma Pani ... złożonego w dniu 8 stycznia 2019r. i nadania mu biegu.

 

2. Uchwała nr KSWiP II/2/2019 z dnia w sprawie przyjęcia opinii w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pani ...złożonej w dniu 27 czerwiec 2019 r. i nadanie jaj biegu

    

    3. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia opinii w przedmiocie rozpatrzenia skargi .......... złożonej w dniu 22. lipca 2019 r.i nadanie jej biegu