Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2021r.

Rejestr uchwał Rady - 2021 (kadencja 2018-2023):

 
Nr uchwały W sprawie  Link
 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXI/213/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032  treść:
XXXI/214/21
 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 treść:
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
 XXXII/215/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032  treść:
XXXII/216/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 treść:
XXXII/217/21 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kłecko
treść:
XXXII/218/21 Uchwała w w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kłecko w 2021 roku
treść:
XXXII/219/21 Uchwała w w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Kłecko na lata 2021 - 2023
treść:
XXXII/220/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa z dnia 30 stycznia 2019r.
treść:
XXXII/221/21 Uchwała w uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2021 rok.
treść:
XXXII/222/21 Uchwała w w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
treść:
XXXII/223/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
treść:
XXXII/224/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
treść:
XXXII/225/21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kłecko na rok 2021.
treść:
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO
XXXIII/226/21 Uchwała w sprawiezmiany uchwały nr XXX/207/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Kłecko na lata 2021-2032 tresć:
XXXIII/227/21 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 tresć:
XXXIII/228/21 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
tresć:
XXXIII/229/21 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2151P w miejscowości Dziećmiarki”. tresć:
XXXIII/230/21 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kłecko instrumentem płatniczym tresć:
XXXIII/231/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  tresć:
XXXIII/232/21 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłecku.  tresć:
XXXIII/233/21 Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Gnieźnieńskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej  tresć: