Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznegoModyfikacja dokumentu2020-01-14 17:35:51Ryszarda Wolny
Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznegoModyfikacja dokumentu2020-01-14 17:35:13Ryszarda Wolny
Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznegoModyfikacja dokumentu2020-01-14 17:34:10Ryszarda Wolny
Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznegoModyfikacja dokumentu2020-01-14 17:31:12Ryszarda Wolny
Ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznegoUtworzenie dokumentu2020-01-14 17:26:47Ryszarda Wolny
Konkursy 2020r.Modyfikacja dokumentu2020-01-14 17:23:43Ryszarda Wolny
Konkursy 2020r.Utworzenie dokumentu2020-01-14 17:22:38Ryszarda Wolny
Kadra Urzędu MiejskiegoModyfikacja dokumentu2020-01-14 13:33:31Ryszarda Wolny
Kadra Urzędu MiejskiegoModyfikacja dokumentu2020-01-14 13:32:44Ryszarda Wolny
Sprawozdaie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.Publikacja dokumentu2020-01-14 13:28:08Ryszarda Wolny
Sprawozdaie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.Utworzenie dokumentu2020-01-14 13:27:40Ryszarda Wolny
RIG.271.20.2019 Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-01-13 16:02:47Joanna Cieślińska
RIG.271.20.2019 Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.Modyfikacja dokumentu2020-01-13 11:51:13Joanna Cieślińska
RIG.271.19.2019.BR Transport i odbiór odpadów komunalnychModyfikacja dokumentu2020-01-13 09:30:22Joanna Cieślińska
Konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds oświaty w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko - oferty do 17.12.2019r. godz. 15.00Modyfikacja dokumentu2020-01-11 10:03:26Ryszarda Wolny
Zaproszenie na XX sesję Rady Miejskiej Gminy Kłecko w dniu 10 stycznia 2020r.Publikacja dokumentu2020-01-09 10:23:36Ryszarda Wolny
Zaproszenie na XX sesję Rady Miejskiej Gminy Kłecko w dniu 10 stycznia 2020r.Utworzenie dokumentu2020-01-09 10:22:05Ryszarda Wolny
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klecko na lata 2019-2032 oraz jej zmiany.Modyfikacja dokumentu2020-01-08 08:56:55Irena Czajka
Budżet Gminy na 2019r. oraz jego zmiany.Modyfikacja dokumentu2020-01-08 08:38:18Irena Czajka
Budżet Gminy na 2019r. oraz jego zmiany.Modyfikacja dokumentu2020-01-08 08:28:25Irena Czajka