Obwieszczenie o umorzeniu postepowania

Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie zespołów silosów zbożowych z suszarnią  oraz halą ekspedycyjną  ze sterownią, na terenie działki nr 11/8 w m.Działyń