Decyzja o umorzeniu postępowania RIG.6220.05.2016

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalzacji sanitarnej w miejscowościach Dziećmiarrki i Czechy - etap  II.