Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.05.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziećmiarki i Czechy - etap II.