Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RŚRI.6220.13.2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prebudowie drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Michalcza - droga wojewódzka nr 190, o szacunkowej długości 1 620 metrów, planowanego do realizacji na działkach ewid. nr 88/3 obręb Michalcza, gmina Kłecko.

 

 Decyzja RŚRI 6220.13.07.2016