Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RIG.6220.07.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspeketora Sanitarnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłecko Kolonia.