Zawiadomienie o wydaniu opinii RDOŚ i PPIS w sprawie RŚRI.6220.17.2016

Zawiadomienie o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działce nr 8 w miejscowości Polska Wieś, na środowisko.