Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku oos RŚRI.6220.17.2016

Zawiadomienie o wydaniupostanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na działce nr 8 w miejscowości Polska Wieś, na środowisko. 

Postanowienie