Kadra Urzędu Miejskiego (osoby, nr biura, e-mail, tel. wewn.)

 

Urząd Miejski Gminy Kłecko  - ul. Dworcowa 14
(centrala tel. nr 61 4270125  do 129, fax 61 4270221)

Godziny urzędowania: w pniedziałki 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku 7.00 - 15.00

Biuro Piętro

 Imię i Nazwisko   

Stanowisko - zadania

  e-mail

  tel.

 5

I

mgr Adam Serwatka 

 Burmistrz

burmistrz@klecko.pl

205

  Referat organizacyjno-gospodarczy i kadr

 12

I

mgr Eugeniusz Kołodziejczak

  Sekretarz Gminy  i p.o. Kierownika Referatu

 sekretarz@klecko.pl

212

 11

I

Monika Antkowiak
 Referent - kadry, lokalowe, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, działalność gospodarcza (CEIDG)

kadry@klecko.pl 

 211

 1

II

mgr Ryszarda Wolny  Inspektor (3/4) - sprawy Rady, sołectw i osiedla  rada@klecko.pl  301
 4  I  Sandra Domagała  Pomoc administracyjna - sekretariat

sekretariat@klecko.pl 

 204

      Referat Planowania Przestrzennego, Zamówień Publicznych, Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (1)

 3

I

dr Joanna Cieślińska  Z-ca Burmistrza i p.o. Kierownika  Referatów (1 i 2)  zcaburmistrza@klecko.pl  203

 13

I

     
 213

 14

I

mgr Krzysztof Jęch  Inspektor - inwestycje, zarządzanie drogami, oświetlenie uliczne  drogi@klecko.pl  214

 4

II

mgr Patrycja Jankowska  Inspektor - gospodarka nieruchomościami  grunty@klecko.pl  304
4

II

mgr inż.  Weronika Jung Konwińska  Inspektor - zagospodarowanie przestrzenne  inwestycje@klecko.pl  304
 4 II Natalia Śniadecka
Referent - gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 sniadecka@klecko.pl

304 

 8  I mgr Justyna Frąckowiak  Inspektor - fundusze zewnętrzne

frackowiak@klecko.pl

 208

      Referat Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury (2)

 6

I

mgr inż. Dawid Braciszewski  Podinspektor - rolnictwo, gospodarka wodno-ściekowa, bezdomne  zwierzęta

 rolnictwo@klecko.pl

tel. kom. 504 590 213

 206

6

I

mgr inż. Magdalena Kuśnierkiewicz  Podinspektor - gospodarka odpadami, decyzje środowiskowe, zadrzewienia

srodowisko@klecko.pl

tel. kom. 504 590 213

 206

     Referat finansowo - księgowy 

 1

I

mgr Irena Czajka

Skarbnik i p.o. Kierownika Referatu

 skarbnik@klecko.pl  201

 2

I

Elżbieta Rybarczyk  Inspektor - księgowość budżetowa  ubezpieczenia@klecko.pl

202

 2 I mgr Joanna Wasielewska  Inspektor - księgowość budżetowa, płace

ksiegowosc@klecko.pl

202

9 I mgr Dorota Anglert  Inspektor - księgowość budżetowa, odpady

odpady@klecko.pl

 209

 16

I

mgr Anna Tomczak
 Podinspektor - podatki i opłaty

tomczak@klecko.pl 

 216

 16

I

mgr Monika Łabędzka  Inspektor - księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat
 podatki@klecko.pl  216

15

I

mgr Anna Sylwestrzak  Referent - księgowość budżetowa

sylwestrzak@klecko.pl

215

 Urząd Stanu Cywilnego

 8

II

Renata Kaźmierska   Kierownik USC - akta stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców
 usc@klecko.pl  307

 8

II

mgr Ryszarda Wolny  Z-ca Kierownika USC   (1/4)  usc@klecko.pl

307 

 Samodzielne Stanowiska

 10

I

  Ryszard Wójcik  Inspektor - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe i p. poż  osp@klecko.pl  210

 2

II

mgr Aleksandra Rataj  Inspektor - oświata, sprawy społeczne, kultura,sport i rekreacja

 oswiata@klecko.pl

 302

Inne

 1

II

  Michał Stosio Przewodniczący Rady  301

 1

II

Obsługa prawna Urzędu
 Kancelaria prawna Leśny
i  Wspólnicy s.k.
 
301