Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś euro

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Ogłoszenie z załącznikami

Zawiadomienie o wyborze Partnera

Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach projektu "Nowa Szansa"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach projektu "Nowa Szansa". Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: link

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.10.2018 r.

 

 

 

UNIEWAŻNIONE - Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach projektu "Nowa Szansa"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

 

Świadczenie usług cateringowych dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach projektu "Nowa Szansa". Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: link

Unieważnienie postęowania 18.10.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe - stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kłecko w miejscowościach Polska Wieś i Świniary

Zapytanie

Formularz oferty

Dokumentacja projektowa