Przetargi 2015

Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Kłecko

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

Odpowiedzi do SIWZ 22.04.2015r.

UWAGA !!! Zmiana formularza ofertowego

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej 28.04.2015r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty Częśc I oświetlenie uliczne 29.04.2015r.

 

Uniewaznienie postepowania część II - pozostałe obiekty 05.05.2015r.

Lista wiadomości