Przetargi 2011

Przetarg nieograniczony na : „Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kłecko oraz okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych, kulturalnych dla uczniów i m

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Lista wiadomości